Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
2 Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 43.583.192