Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
2 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
3 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
4 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Tổng: 41.028.498