Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
2 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
3 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
4 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
6 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
7 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
8 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
9 Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
10 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
11 Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
12 Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
13 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
14 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
15 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
16 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
17 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
18 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
19 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
20 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 38
Tổng: 43.552.515