Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Mức độ 2 UBND cấp huyện Người có công
2 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
3 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Mức độ 2 UBND cấp huyện Người có công
4 Giải quyết trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
5 Hồ sơ thân nhân đi thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sỹ. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
6 Phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
7 Đưa đối tượng vào trung tâm Bảo trợ xã hội. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
8 Thành lập cơ sơ Bảo trợ xã hội. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
9 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
10 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
11 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
12 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
13 Thủ tục giải quyết chế độ đối ưu đãi với thân nhân liệt sĩ Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
14 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
15 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
16 Thủ tục giám định vết thương còn sót Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
17 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
18 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
19 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
20 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Tổng: 43.051.845