Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Mức độ 2 UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
2 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Mức độ 2 UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
3 Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Mức độ 2 UBND cấp huyện Phòng chống tệ nạn xã hội
4 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
5 Thủ tục Gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
6 Thủ tục Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
7 Thủ tục đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
8 Thủ tục đưa người nghiện ma túy, người bán dâm tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị, phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
9 Chế độ thăm gặp thân nhân đối với học viên tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
10 Thủ tục nghỉ chịu tang của học viên tại trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 43.051.849