Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
2 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
3 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
4 Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
5 Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
6 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
7 Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
8 Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
9 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
10 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
11 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 43.552.273