Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
2 Cho phép họp báo (nước ngoài) Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
3 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
4 Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài) Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
5 Phát hành thông cáo báo chí Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
6 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 43.552.489