Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 1 lần. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp
2 Chấm dứt hưởng Bảo hiểm thất nghiệp. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp
3 Tạm dừng trợ cấp Bảo hiểm thất nghiệp. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp
4 Giải quyết chế độ giới thiệu việc làm đối với người hưởng chế độ Bảo hiểm thất nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp
5 Giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệp về học nghề. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp
6 ​Tiếp tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp​. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 43.552.269