Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Dạy nghề
2 Thủ tục Cấp giấy chứng​ nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Dạy nghề
3 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Dạy nghề
4 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Dạy nghề
5 ​Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Dạy nghề
6 Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Dạy nghề
7 Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Dạy nghề
8 Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Dạy nghề
9 Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Dạy nghề

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 43.051.654