Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp Mức độ 2 Sở Công thương Quản lý cạnh tranh
2 Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo Mức độ 2 Sở Công thương Quản lý cạnh tranh
3 Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương. Mức độ 2 Sở Công thương Quản lý cạnh tranh

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 56
Tổng: 42.431.259