Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp Giấy phép bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
2 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
3 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
4 Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
5 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
6 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 43.677.033