Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Ban Dân tộc Tôn giáo
2 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Mức độ 1 Ban Dân tộc Bồi thường nhà nước

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 39
Tổng: 39.832.788