Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
2 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức độ 2 Sở Công thương Lưu thông hàng hóa trong nước
3 Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Mức độ 2 Sở Công thương An toàn lao động
4 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức độ 2 Sở Công thương An toàn thực phẩm
5 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện. Mức độ 2 Sở Công thương An toàn thực phẩm
6 Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương. Mức độ 2 Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp
7 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức độ 2 Sở Công thương An toàn thực phẩm
8 Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Mức độ 2 Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp
9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức độ 2 Sở Công thương An toàn thực phẩm
10 Cấp Giấy đăng ký sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp. Mức độ 2 Sở Công thương Vật liệu nổ công nghiệp
11 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm. Mức độ 2 Sở Công thương Hóa chất
12 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức độ 2 Sở Công thương An toàn thực phẩm
13 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Mức độ 2 Sở Công thương Hóa chất
14 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức độ 2 Sở Công thương An toàn thực phẩm
15 Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất Mức độ 2 Sở Công thương Hóa chất
16 Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức độ 2 Sở Công thương An toàn thực phẩm
17 Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp. Mức độ 2 Sở Công thương Hóa chất
18 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Mức độ 2 Sở Công thương Hóa chất
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Mức độ 2 Sở Công thương Hóa chất
20 Cấp Giấy chứng nhận kinh doanh hoá chất thuộc Danh mục hoá chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Mức độ 2 Sở Công thương Hóa chất

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 38
Tổng: 43.552.506