Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Giải quyết công tác liên quan về chế độ tài chính doanh nghiệp Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
2 Thủ tục Cấp mã số dự án đầu tư. Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính - Ngân sách
3 Thủ tục Thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính - Ngân sách
4 Thủ tục Định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá
5 Thủ tục Định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá
6 Thủ tục thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu mua sắm tài sản có giá trị mua sắm tài sản trên 100 triệu đồng Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá
7 Thủ tục Xếp loại doanh nghiệp Nhà nước​ Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
8 Thủ tục Cấp kinh phí hỗ trợ tài chính cho đơn vị làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi​ Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
9 Kiểm tra quyết toán tài chính doanh nghiệp năm theo chỉ đạo của UBND tỉnh​ Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp
10 Thủ tục Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất (theo bảng giá đất)​ Mức độ 2 Sở Tài chính Quản lý giá
11 Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 43.051.787