Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
2 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Thủ tướng Chính phủ thành lập thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
3 Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
4 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
5 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng tự tổ chức hoặc liên kết với tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, vui chơi giải trí lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
6 Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
7 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
8 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
9 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích khu rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tinh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
10 Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
11 Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
12 Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý) Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
13 Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng và khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
14 Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với đơn vị, tổ chức thuộc tỉnh quản lý) Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
15 Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
16 Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân tỉnh xác lập Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
17 Thủ tục giao rừng đối với tổ chức Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
18 Thủ tục cho thuê rừng đối với tổ chức Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
19 Thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc cho thuê rừng trả tiền hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp
20 Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với tổ chức Mức độ 2 Sở NN & PTNT Lâm nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 43.552.497