Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Mức độ 2 Sở Tư pháp Công tác con nuôi
2 Thủ tục Xác nhận công dân Việt Nam thường trú khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi Mức độ 2 Sở Tư pháp Công tác con nuôi
3 Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài Mức độ 2 Sở Tư pháp Hộ tịch
4 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 Sở Tư pháp Công tác con nuôi
5 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
6 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
7 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Mức độ 2 Sở Tư pháp Hộ tịch
8 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
9 Thủ tục nhập quốc tịch Mức độ 2 Sở Tư pháp Hộ tịch
10 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức độ 2 Sở Tư pháp Hộ tịch
11 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
12 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
13 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức độ 2 Sở Tư pháp Hộ tịch
14 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
15 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức độ 2 Sở Tư pháp Hộ tịch
16 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
17 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
18 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự (trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi). Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
19 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự (trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể) Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
20 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 43.676.915