Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp mới Giấy phép lái xe Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
2 Cấp lại giấy phép lái xe Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
3 Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
4 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
5 Đổi giấy phép lái xe do ngành công an cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
6 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
7 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
8 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
9 Chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
10 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
11 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
12 Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3 và A4 Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
13 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng A1, A2, A3, A4 Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
14 Cấp Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
15 Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
16 Cấp giấy phép xe tập lái Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
17 Cấp lại giấy phép xe tập lái Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
18 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
19 Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ
20 Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Mức độ 2 Sở Giao thông Vận tải Đường bộ

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 37
Tổng: 43.552.513