Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 UBND cấp huyện Dân tộc
2 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
3 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
4 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
5 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
6 Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện An toàn lao động
7 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
8 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
9 Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị Mức độ 2 UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng
10 Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với các cơ sở do tổ chức, cá nhân trong nước thành lập. Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
11 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lưu thông hàng hóa trong nước
12 Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý Mức độ 2 UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng
13 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện công nghiệp tiêu dùng
14 Cấp giấy phép vận chuyển gấu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
15 Cấp GPXD (GPXD mới, giấy phép chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp ương, cấp tỉnh Mức độ 2 UBND cấp huyện Xây dựng
16 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
17 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
18 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
19 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
20 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 37
Tổng: 43.051.719