Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
2 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
3 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
4 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Mức độ 2 UBND cấp xã Công tác con nuôi
5 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
6 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật. Mức độ 2 UBND cấp xã Bảo trợ xã hội
7 Làm rõ hồ sơ dự thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
8 Mở thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
9 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
10 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
11 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
12 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
13 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
14 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
15 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
16 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp xã Gia đình
17 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Mức độ 2 UBND cấp xã Văn hóa cơ sở
18 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
19 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
20 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 33
Tổng: 42.431.281