Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
2 Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
3 Công nhận trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
4 Công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn Quốc gia Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
5 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
6 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
7 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
8 Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
9 Thủ tục giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng.) Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
10 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
11 Thủ tục thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
12 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
13 Thủ tục đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
14 Thủ tục điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
15 Sáp nhập, chia tách trưòng trung cấp chuyên nghiệp Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
16 Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
17 Hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở cho học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiên kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
18 Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
19 Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
20 Cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 43.583.138