Bản cam kết hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp

Cam kết của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2017

Ngày đăng 27/04/2017 | 02:59 PM  | View count: 1448
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, góp phân cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong năm 2017, tôi Lưu Văn Trung - thành viên...

Bản cam kết của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về những giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp năm 2017

Ngày đăng 27/04/2017 | 02:55 PM  | View count: 2368
Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế (NNT) hiểu biết về chính sách thuế, tự giác kê khai, nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào Ngân sách Nhà nước (NSNN) và cắt giảm thời gian thực hiện thủ...

Bản cam kết hỗ trợ doanh nghiệp năm 2017 của Công an tỉnh

Ngày đăng 27/04/2017 | 02:53 PM  | View count: 1890
Để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đầu tư sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2017, Công an tỉnh cam kết thực hiện tốt...

Bản cam kết hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực quản lý tải nguyên và môi trường

Ngày đăng 27/04/2017 | 02:51 PM  | View count: 1212
Để xây dựng “Chính quyền kiến tạo, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp đến kết quả cuối cùng”, Sở Tài nguyên và Môi trường cam kết nội dung hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư trong lĩnh vực quản lý,...

Bản cam kết giữa tỉnh Đắk Nông với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp

Ngày đăng 27/04/2017 | 02:34 PM  | View count: 1342
Cam kết của UBND tỉnh Đắk Nông trong thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh.