Thông tin Dự án giảm nghèo Tây Nguyên - Đắk Nông

Mô hình liên kết đối tác trồng dâu nuôi tằm tại Bon B’Srê B – xã Đắk Som

Ngày đăng 06/11/2017 | 10:19 AM  | View count: 202
TDA liên kết thị trường trồng dâu nuôi tằm tại Bon B'Srê B – xã Đắk Som đã đem lại hiệu quả tích cực bước đầu giúp người dân nơi đây ổn định cuộc sống tăng thu nhập đồng thời góp phần thay đổi...

Động lực vươn lên thoát nghèo

Ngày đăng 15/09/2017 | 08:19 AM  | View count: 304
Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông (2014 - 2019) triển khai tại huyện Đắk Song đến nay đã phát huy hiệu quả, giúp các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số thay đổi nhận thức, có...

Dự án Giảm nghèo Tây Nguyên tỉnh Đăk Nông: Hiệu quả thiết thực từ các Tiểu dự án cơ sở hạ tầng và sinh kế

Ngày đăng 26/06/2017 | 04:56 PM  | View count: 822
Dự án Giảm Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông (2014 - 2019) qua 2 năm triển khai đến nay nhiều tiểu dự án (TDA) cơ sở hạ tầng, TDA sinh kế đã đạt kết quả thiết thực góp phấn nâng cao cơ hội sinh kế cho các...

Những tiểu dự án sinh kế điển hình tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong

Ngày đăng 27/10/2016 | 10:19 AM  | View count: 1459
Vừa qua (từ 11- 20/10/2016), cán bộ Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Đắk Nông đã đi kiểm tra việc triển khai, hỗ trợ các TDA sinh kế đã và đang thực hiện từ năm 2015-2016 tại...

Mùa thu hoạch sắp đến với Tiểu dự án Khoai lang ở Bon Me Ra, xã Quảng Tân (Tuy Đức)

Ngày đăng 11/08/2016 | 09:01 AM  | View count: 628
Với mục tiêu nâng cao cơ hội sinh kế, Ban quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên huyện Tuy Đức đang triển khai đồng bộ các giải pháp để cải thiện bền vững, nâng cao mức sống cho các hộ gia...

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh