Thông tin Dự án giảm nghèo Tây Nguyên - Đắk Nông

Hội nghị triển khai Kế hoạch năm 2016 Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên huyện Krông Nô - Tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 09/05/2016 | 08:57  | View count: 815

Ngày 06/4/2016, Ban QLDA GNKVTN huyện Krông Nô tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016. Đại diện các phòng, ban ngành địa phương cùng tham dự.

 

 

Theo đánh giá tại hội nghị, năm 2015 trên địa bàn 5 xã đã thực hiện được 10 tiểu dự án về an ninh lương thực và dinh dưỡng, 4 tiểu dự án đa dạng sinh kế (nuôi bò). Các tiểu dự án đang hoạt động tương đối có hiệu quả bước đầu góp phần khắc phục tình trạng đói giáp hạt và cải thiện đời sống của người dân nơi đây.


Về xây dựng cơ sở hạ tầng huyện đã khôi phục 2 công trình cấp nước tập trung tại xã Quảng Phú, xây dựng 4 công trình đường giao thông bằng bê tông tại 4 xã Nam Xuân, Tân Thành, Đăk Drô, Đăk Nang, những công trình này đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng.


Các hoạt động khác như truyền thông về dự án bước đầu đã phổ biến thông tin dự án, quyền lợi của người dân khi tham gia vào nhóm LEG... trong các hội nghị, hội thảo và được lồng ghép tại các cuộc họp thôn/buôn thực hiện có hiệu quả, qua đó góp phần thay đổi mạnh mẽ nhận thức, phương thức tiếp cận và nâng cao năng lực cho cộng đồng…


Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đã tập trung thảo luận vào những vấn đề còn tồn tại, tháo gỡ khó khăn năm 2015 đồng thời đưa ra phương hướng triển khai Kế hoạch năm 2016. Trong năm 2016 tại địa bàn huyện Krông Nô triển khai 42 Tiểu dự án về sinh kế, 7 công trình về CSHT.

 

Để  đẩy mạnh các hoạt động trong năm 2016, đồng chí Ngô Trần Vinh, Phó Giám Đốc Ban QLDA huyện đề nghị, trong thời gian tới, mỗi địa phương cần chú trọng vào một số TDA  phù hợp, tránh đầu tư dàn trải; sản xuất cây, con phải đạt tiêu chuẩn để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường; đẩy mạnh liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân để tạo nguồn thu ổn định… Đối với CSHT sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nhất là tập trung đầu tư cho các công trình có quy mô nhỏ và cấp bách trực tiếp phục vụ phát triển sinh kế...

 

Ông Nguyễn Xuân Quyến – Chủ tịch xã Đắk Nang phát biểu tại hội nghị

 

Trọng Tuyển

Thời tiết

Đắk Nông
Pleiku
TP Hồ Chí Minh