GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 22/9/2017

Ngày đăng 22/09/2017 | 01:39 PM  | View count: 4
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 22/9/2017: 2.007 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 20/9/2017

Ngày đăng 20/09/2017 | 01:39 PM  | View count: 11
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 20/9/2017: 2.006 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 15/9/2017

Ngày đăng 15/09/2017 | 02:04 PM  | View count: 37
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 15/9/2017: 2.014 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 13/9/2017

Ngày đăng 13/09/2017 | 10:56 AM  | View count: 38
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 13/9/2017: 1.990 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 11/9/2017

Ngày đăng 11/09/2017 | 01:36 PM  | View count: 37
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 11/9/2017: 1.979 USD/tấn - Giá xuất khẩu...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bà thị xã Gia Nghĩa

Ngày đăng 08/09/2017 | 10:55 AM  | View count: 48
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (ngày 06 tháng 9 năm 2017)

Ngày đăng 06/09/2017 | 10:30 AM  | View count: 74
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 01/9/2017

Ngày đăng 01/09/2017 | 03:15 PM  | View count: 54
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 01/9/2017: 2.076 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn Thị xã Gia Nghĩa ngày 30/8/2017

Ngày đăng 30/08/2017 | 02:54 PM  | View count: 53
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 30/8/2017: 2.146 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 25/8/2017

Ngày đăng 25/08/2017 | 02:08 PM  | View count: 64
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 25/8/2017: 2.111 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 23/8/2017

Ngày đăng 23/08/2017 | 02:38 PM  | View count: 65
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 23/8/2017: 2.158 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 21/8/2017

Ngày đăng 22/08/2017 | 01:59 PM  | View count: 142
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 21/8/2017: 2.116 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 18/8/ 2017

Ngày đăng 18/08/2017 | 02:01 PM  | View count: 79
1/ Giá cà phê - nông sản : a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 18/8/2017:  2.062 USD/tấn - Giá xuất...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 16/8/2017

Ngày đăng 16/08/2017 | 03:15 PM  | View count: 111
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 16/8/2017:  2.057 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 14/8/2017

Ngày đăng 14/08/2017 | 10:57 AM  | View count: 108
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 14/8/2017: 2.130 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 02/8/2017

Ngày đăng 02/08/2017 | 03:37 PM  | View count: 130
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 02/8/2017:  2.110 USD/tấn - Giá xuất khẩu...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 31 tháng 7 năm 2017

Ngày đăng 31/07/2017 | 02:57 PM  | View count: 117
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 31/7/2017:   2.129 USD/tấn - Giá xuất khẩu...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 28/7/2017

Ngày đăng 31/07/2017 | 09:48 AM  | View count: 110
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 28/7/2017:   2.141 USD/tấn - Giá xuất...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 24/7/2017

Ngày đăng 24/07/2017 | 01:56 PM  | View count: 486
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 24/7/2017: 2.143 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 17/7/2017

Ngày đăng 17/07/2017 | 10:44 AM  | View count: 312
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 09/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 17/7/2017: 2.146 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 41.028.716