GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 23/6/2017

Ngày đăng 23/06/2017 | 02:18 PM  | View count: 1
1/ Giá cà phê - nông sản : a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 23/6/2017: 2.030 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 21/6/2017

Ngày đăng 21/06/2017 | 03:51 PM  | View count: 25
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 21/6/2017: 2.074 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 19/06/2017

Ngày đăng 19/06/2017 | 03:07 PM  | View count: 911
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 19/6/2017: 2.190 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 14/6/2017

Ngày đăng 14/06/2017 | 03:42 PM  | View count: 490
1/ Giá cà phê - nông sản : a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 14/6/2017: 2.022 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 12/6/2017

Ngày đăng 12/06/2017 | 10:09 AM  | View count: 275
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 12/6/2017: 2.002 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa ngày 05/6/2017

Ngày đăng 05/06/2017 | 03:49 PM  | View count: 978
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 05/6/2017: 1.981 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 31/5/2017

Ngày đăng 31/05/2017 | 01:48 PM  | View count: 299
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 31/5/2017:  2.010 USD/tấn - Giá xuất...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 29/5/2017

Ngày đăng 29/05/2017 | 04:27 PM  | View count: 316
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 29/5/2017: 1.991 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 24/5/2017

Ngày đăng 25/05/2017 | 02:20 PM  | View count: 352
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 24/5/2017: 1.936 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 22/5/2017

Ngày đăng 23/05/2017 | 08:42 AM  | View count: 665
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 22/5/2017: 1.977 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 19/5/2017

Ngày đăng 19/05/2017 | 03:21 PM  | View count: 157
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 19/5/2017: 1.962 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 17/5/2017

Ngày đăng 17/05/2017 | 03:08 PM  | View count: 141
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 17/5/2017: 1.959 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 15/5/2017

Ngày đăng 16/05/2017 | 01:40 PM  | View count: 135
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 15/5/2017: 1.994 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin giá cả thị trường Trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 10/05/2017

Ngày đăng 11/05/2017 | 07:55 AM  | View count: 138
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 10/5/2017:  ...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 08/5/2017

Ngày đăng 08/05/2017 | 07:24 AM  | View count: 127
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 08/5/2017:  2.002 USD/tấn - Giá xuất...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 03/5/2017

Ngày đăng 03/05/2017 | 02:57 PM  | View count: 153
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 03/5/2017: 1.995 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường ngày 16/9 trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa

Ngày đăng 16/09/2016 | 11:12 PM  | View count: 181
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2016 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 16/9/2016: 1.936 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa ngày 19/9

Ngày đăng 19/09/2016 | 11:11 PM  | View count: 172
1 / Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2016 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 19/9/2016:  1.937 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa ngày 21/9

Ngày đăng 21/09/2016 | 11:09 PM  | View count: 174
1/ Giá cà phê - nông sản : a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2016 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 21/9/2016: 1.955 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn Thị xã Gia Nghĩa ngày 23/9

Ngày đăng 23/09/2016 | 11:08 PM  | View count: 163
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2016 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 23/9/2016:   2002 USD/tấn - Giá xuất khẩu...

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 81
Tổng: 39.062.691