GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 22/5/2017

Ngày đăng 23/05/2017 | 08:42 AM  | View count: 110
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 22/5/2017: 1.977 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 19/5/2017

Ngày đăng 19/05/2017 | 03:21 PM  | View count: 27
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 19/5/2017: 1.962 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 17/5/2017

Ngày đăng 17/05/2017 | 03:08 PM  | View count: 46
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 17/5/2017: 1.959 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 15/5/2017

Ngày đăng 16/05/2017 | 01:40 PM  | View count: 47
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 15/5/2017: 1.994 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin giá cả thị trường Trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 10/05/2017

Ngày đăng 11/05/2017 | 07:55 AM  | View count: 49
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 10/5/2017:  ...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 08/5/2017

Ngày đăng 08/05/2017 | 07:24 AM  | View count: 40
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 08/5/2017:  2.002 USD/tấn - Giá xuất...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 03/5/2017

Ngày đăng 03/05/2017 | 02:57 PM  | View count: 68
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 03/5/2017: 1.995 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường ngày 16/9 trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa

Ngày đăng 16/09/2016 | 11:12 PM  | View count: 89
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2016 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 16/9/2016: 1.936 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa ngày 19/9

Ngày đăng 19/09/2016 | 11:11 PM  | View count: 86
1 / Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2016 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 19/9/2016:  1.937 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa ngày 21/9

Ngày đăng 21/09/2016 | 11:09 PM  | View count: 84
1/ Giá cà phê - nông sản : a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2016 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 21/9/2016: 1.955 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn Thị xã Gia Nghĩa ngày 23/9

Ngày đăng 23/09/2016 | 11:08 PM  | View count: 87
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2016 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 23/9/2016:   2002 USD/tấn - Giá xuất khẩu...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 13/02/2017

Ngày đăng 13/02/2017 | 11:06 PM  | View count: 88
1/ Giá cà phê - nông sản : a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 03/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 13/02/2017: 2.128 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 15/02/2017

Ngày đăng 15/02/2017 | 11:05 PM  | View count: 87
1/ Giá cà phê - nông sản : a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 03/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 15/02/2017: 2.096 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 17/02/2017

Ngày đăng 17/02/2017 | 11:04 PM  | View count: 67
1/ Giá cà phê - nông sản : a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 03/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 17/02/2017: 2.149 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 20/02/2017

Ngày đăng 20/02/2017 | 11:03 PM  | View count: 38
1/ Giá cà phê - nông sản : a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 03/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 20/02/2017: 2.144 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 22/02/2017

Ngày đăng 22/02/2017 | 11:02 PM  | View count: 39
1/ Giá cà phê - nông sản : a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 03/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 22/02/2017: 2.158 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 24/02/2017

Ngày đăng 24/02/2017 | 11:00 PM  | View count: 39
1/ Giá cà phê - nông sả n: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 03/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 24/02/2017: 2.124 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 27/02/2017

Ngày đăng 27/02/2017 | 10:59 PM  | View count: 38
1/ Giá cà phê - nông sản : a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 03/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 27/02/2017: 2.095 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin Giá cả Thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 28/4/2017

Ngày đăng 28/04/2017 | 03:47 PM  | View count: 195
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 28/4/2017: 1.910 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 26/4/2017

Ngày đăng 26/04/2017 | 03:46 PM  | View count: 62
1/ Giá cà phê - nông sản : a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 07/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 26/4/2017:  1.916 USD/tấn - Giá xuất...

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 38.320.571