GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 24/4/2017

Ngày đăng 24/04/2017 | 03:30 PM  | View count: 0
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà ph ê: - Giá giao kì hạn tháng 05/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 24/4/2017: 1.962 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 21/4/2017

Ngày đăng 21/04/2017 | 03:27 PM  | View count: 22
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 05/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 21/4/2017: 2.098 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông báo giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 19/4/2017

Ngày đăng 19/04/2017 | 09:31 AM  | View count: 65
1/ Giá cà phê - nông sản : a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 05/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 19/4/2017: 2.163 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 19/4/2017

Ngày đăng 19/04/2017 | 03:19 PM  | View count: 139
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 05/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 19/4/2017: 2.163 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin Giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 17/4/2017

Ngày đăng 18/04/2017 | 08:21 AM  | View count: 134
1/ Giá cà phê - nông sản : a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 05/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 17/4/2017: 2.145 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 12/4/2017

Ngày đăng 14/04/2017 | 04:15 PM  | View count: 254
1/ Giá cà phê - nông sản:   a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 05/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 12/4/2017: 2.176 USD/tấn - Giá...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 31/3/2017

Ngày đăng 05/04/2017 | 07:54 AM  | View count: 107
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê : - Giá giao kì hạn tháng 05/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 31/03/2017: 2.161 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 03/4/2017

Ngày đăng 05/04/2017 | 07:27 AM  | View count: 114
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 05/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 03/4/2017: 2.149 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng: 37.744.346