Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 13 tháng 10 năm 2017
cms-publish-date 13/10/2017 | 03:14  | cms-view-count: 728

1/ Giá cà phê - nông sản:

a/ Giá cà phê:

- Giá giao kì hạn tháng 11/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 13/10/2017: 1.997 USD/tấn

- Giá xuất khẩu loại R2; 5% (FOB-TP. HCM): 1.935 USD/tấn

- Giá mua cà phê nhân xô 5% đen vỡ:  43.200 - 43.400đ/kg

b/ Giá tiêu đen mua vào: 74.000 - 76.000đ/kg

2/ Giá vàng tại thị xã Gia Nghĩa:

- Vàng 99,99 %:

Mua vào: 3.510.000 đ/chỉ; bán ra: 3.560.000 đ/chỉ

(các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo)

Nguồn: Sở Công thương tỉnh Đắk Nông