GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 20/11/2017

Ngày đăng 20/11/2017 | 03:04 PM  | View count: 21
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 01/2018 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 20/11/2017:  1.824 USD/tấn - Giá xuất...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 17/11/2017

Ngày đăng 17/11/2017 | 02:17 PM  | View count: 34
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 01/2018 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 17/11/2017:  1.845 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 15/11/2017

Ngày đăng 15/11/2017 | 10:44 AM  | View count: 36
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 01/2018 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 15/11/2017: 1.836 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 13/11/2017

Ngày đăng 13/11/2017 | 10:18 AM  | View count: 44
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 01/2018 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 13/11/2017:  ...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 10/11/2017

Ngày đăng 10/11/2017 | 10:46 AM  | View count: 61
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 01/2018 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 10/11/2017: 1.824 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 08/11/2017

Ngày đăng 08/11/2017 | 10:27 AM  | View count: 73
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 01/2018 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 08/11/2017:   1.824 USD/tấn - Giá...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 06 tháng 11 năm 2017

Ngày đăng 06/11/2017 | 04:16 PM  | View count: 75
 1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 01/2018 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 06/11/2017: 1.856 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 06/11/2017 | 08:50 AM  | View count: 52
Ngày 03 tháng 11 năm 2017 1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 01/2018 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 03/11/2017:  1.870 USD/tấn...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 01 tháng 11 năm 2017

Ngày đăng 01/11/2017 | 01:38 PM  | View count: 62
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 01/2018 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 01/11/2017: 1.878 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2; 5%...

Thông tin giá cả thị trường trên trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, ngày 30 tháng 10 năm 2017

Ngày đăng 30/10/2017 | 03:51 PM  | View count: 66
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 01/2018 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 30/10/2017:   1.944 USD/tấn - Giá xuất khẩu...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 27 tháng 10 năm 2017

Ngày đăng 27/10/2017 | 09:25 AM  | View count: 67
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 01/2018 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 27/10/2017:  1.949 USD/tấn - Giá xuất...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 25 tháng 10 năm 2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 09:38 AM  | View count: 63
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 01/2018 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 25/10/2017:  ...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Ngày 23 tháng 10 năm 2017

Ngày đăng 25/10/2017 | 07:25 AM  | View count: 50
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 01/2018 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 23/10/2017:  1.965 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Ngày đăng 23/10/2017 | 08:10 AM  | View count: 45
Ngày 20 tháng 10 năm 2017 1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 20/10/2017:  ...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 18/10/2017

Ngày đăng 18/10/2017 | 01:57 PM  | View count: 68
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 18/10/2017: 1.981 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại...

Thông tin giá cả thị trường Trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 16/10/2017

Ngày đăng 16/10/2017 | 02:30 PM  | View count: 58
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 16/10/2017: 2.009 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 13 tháng 10 năm 2017

Ngày đăng 13/10/2017 | 03:14 PM  | View count: 78
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao  dịch ngày 13/10/2017: 1.997 USD/tấn - Giá xuất khẩu loại R2;...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nôn g ngày 11/10/2017

Ngày đăng 11/10/2017 | 10:28 AM  | View count: 59
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 11/10/2017:  2.003 USD/tấn - Giá xuất khẩu...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 09/10/2017

Ngày đăng 09/10/2017 | 10:56 AM  | View count: 62
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 09/10/2017:  2.015 USD/tấn - Giá xuất khẩu...

Thông tin giá cả thị trường trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông ngày 06/10/2017

Ngày đăng 06/10/2017 | 11:09 AM  | View count: 76
1/ Giá cà phê - nông sản: a/ Giá cà phê: - Giá giao kì hạn tháng 11/2017 tại thị trường Luân Đôn, trong phiên giao dịch ngày 06/10/2017:  2.000 USD/tấn - Giá...

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 33
Tổng: 42.035.716