Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị giao lưu điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ngày đăng 19/05/2017 | 11:17  | View count: 3221

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2017), ngày 18/7/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh hội nghị giao lưu

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Hội nghị lần này giao lưu với 14 gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở các lĩnh vực, vị trí, ngành nghề khác nhau.

14 gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở các lĩnh vực, vị trí, ngành nghề khác nhau. Đó là những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã có những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong đó, mỗi tấm gương với những câu chuyện thực tế, cảm động về những việc làm bình dị mà cao quý, bắt nguồn từ việc noi theo gương Bác, về ý chí, quyết tâm vượt qua khó khăn, nỗ lực vươn lên trong hoạt động và công tác, trong lao động và sản xuất; đó là, tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm; về lòng nhân ái, yêu thương con người...

Trong những năm qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn bản, chỉ thị để chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Từ Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006, Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 và hiện nay là Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Tỉnh ủy Đắk Nông luôn xác định đây là việc làm thường xuyên, liên tục, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; luôn chú trọng, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị và các nghị quyết Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Giao lưu với gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia, ngày càng trở thành hành động tự giác trong mọi hoạt động. Có thể nói rằng, sau khi được tiếp thu học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo với nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Phát biểu tại buổi Hội nghị giao lưu, đồng chí Hà Trung Ký - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thông qua những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lần này chúng ta  rút ra những bài học bổ ích, dù ở cương vị nào, lứa tuổi nào, ngành nghề nào thì chúng ta cũng có thể vận dụng, học tập và làm theo Bác để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần xây đựng Đảng trong sạch vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự chuyển biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm suốt đời; xem đây là nhu cầu rèn luyện, nhu cầu tình cảm, nhu cầu tu dưỡng bản thân của mỗi tập thể, cá nhân. Vì thế, đồng chí mong mỗi gương sáng được biểu dương hôm nay, dù là tập thể hay cá nhân, dù làm ở đâu, làm công việc gì cần tiếp tục phấn đấu, tiếp tục học tập và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội.

Đ/c Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 16 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trao Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Trao Giấy khen của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tấn Lê