Hỏi đáp trực tuyến

Câu hỏi: Câu hỏi chạy thử nghiệm ngày 27 lần 5
Người hỏi: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Đắk Mil Đắk Nông
Ngày hỏi: 27/12/2017 14:53
Nội dung câu hỏi chạy thử 4444444444444
Trả lời câu hỏi:Câu hỏi chạy thử nghiệm ngày 27 lần 5
Người trả lời: Sở Nội vụ
Ngày trả lời: 27/12/2017 14:57
Nội dung câu trả lời

trả lời .........................

Các câu hỏi liên quan khác

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 43.049.105