Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
849/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Điểu Đết, trú tại thôn Đắk La, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
848/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Điểu Dre, trú tại bon Điêng Đu, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
859/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Đình Bá, trú tại thôn 4, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

05/06/2018 Trương Thanh Tùng
774/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Ngọc Cẩm trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (lần đầu) 24/05/2018 Trương Thanh Tùng
773/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Lộ Văn Phải, thường trú tại thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông (lần đâu) 24/05/2018 Trương Thanh Tùng
772/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Đặng Minh Thâu thường trú tại thôn Núi Nước, thị trấn Ba Chúc, huyện Ba Tri, tỉnh An Giang (lần đầu) 24/05/2018 Trương Thanh Tùng
526/TB-VPUBND

Kết luận của ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23/5/2018 (tiếp bà Phạm Thị Thành, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song)

23/05/2018 Trần Văn Diêu
525/TB-VPUBND

Kết luận của ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23/5/2018 (tiếp bà Hoàng Thị Sen, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song)

23/05/2018 Trần Văn Diêu
524/QĐ-VPUBND

Kết luận của ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23/5/2018 (tiếp bà Đoàn Thị Hiên, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song)

23/05/2018 Trần Văn Diêu
382/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Ngọc Sơn (lần hai)

20/03/2018 Trương Thanh Tùng
383/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Dương Thị Kim Lộc (lần hai)

20/03/2018 Trương Thanh Tùng
33/TB-UBND Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với bà Dương Thị Lùn 20/03/2018 Trương Thanh Tùng
381/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (lần hai)

20/03/2018 Trương Thanh Tùng
384/QĐ-UBND

Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại (lần 2) của ông Nguyễn Quốc Dũng

20/03/2018 Trương Thanh Tùng
376/QĐ-UBND

Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo đối với ông Đào Xuân Chung

19/03/2018 Trương Thanh Tùng
18/TB-UBND Hoãn tiếp công dân 31/01/2018 Trần Văn Diêu
43/QĐ-UBND Quyết định giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiêu nại của bà Lê Thị Hường 10/01/2018 Trương Thanh Tùng
07/TB-UBND

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với bà Lê Thị Hường

10/01/2018 Trương Thanh Tùng
43/QĐ-UBND

Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Hường

10/01/2018 Trương Thanh Tùng
145/TB-UBND

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với bà Phan Thị Hợi

25/12/2017 Trương Thanh Tùng