khu công nghiệp

Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua trọng tâm do UBND tỉnh phát động (25/05/2018)

Ngày 25/5/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2457/UBND-NC về việc đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua trọng tâm do UBND tỉnh phát động Theo đó, để thực hiện có hiệu quả, bảo đảm hoàn...