Quy hoạch - Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
61 625/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 UBND tỉnh 12/04/2017 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
62 610/QĐ-UBND Quyết định về việc Quy định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2017 - 2020 từ nguồn ngân sách nhà nước UBND tỉnh 11/04/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
63 185/BC-UBND

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng quý I và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 4 và quý II năm 2017

UBND tỉnh 11/04/2017 Nguyễn Bốn
64 598/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch năm 2017 dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 10/04/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
65 489/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 27/03/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
66 475/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh 24/03/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
67 464/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động Năm cao điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017

UBND tỉnh 22/03/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
68 432/QĐ-UBND

Quyết định Quy định tỷ lệ nước hao hụt và lợi nhuận định mức áp dụng khi xây dựng phương án giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại thị xã Gia Nghĩa của Công ty Cổ phần cấp nước & Phát triển đô thị Đắk Nông

UBND tỉnh 14/03/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
69 424/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc quy định các khoản chi phí liên quan đến việc xử lý vi phạm lâm luật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 14/03/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
70 390/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung mạng lưới bưu chính, viễn thông tỉnh Đắk Nông đến năm 2020,
định hướng đến năm 2025.

UBND tỉnh 07/03/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
71 87/QĐ-UBND

Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Đắk Nông năm 2017, định hướng đến năm 2020

UBND tỉnh 28/02/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
72 75/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình khởi sự doanh nghiệp năm 2017

UBND tỉnh 24/02/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
73 26a/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ;Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/12/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh và những nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2017

UBND tỉnh 17/01/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
74 77/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

UBND tỉnh 13/01/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
75 52/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch tăng cường thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh 11/01/2017 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
76 544/BC-UBND

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017

UBND tỉnh 25/11/2016 Nguyễn Bốn