QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu 931/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/06/2017
Ngày có hiệu lực 02/06/2017
Người ký Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông năm 2017

Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác