QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu 1019/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/06/2017
Ngày có hiệu lực 16/06/2017
Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 14 -CTr/TU ngày 04/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/11/2016 của Tỉnh ủy Đắk Nông về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác