QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu 1310/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/08/2017
Ngày có hiệu lực 10/08/2017
Người ký Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu

Quyết định về việc thông qua Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đắk Nông

Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác