QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu 1258/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/07/2017
Ngày có hiệu lực 31/07/2017
Người ký Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu

Quyết định về việc công bố, công khai Danh mục TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông áp dụng tại các Sở, Ban, ngành

Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác