Legislation code 1308/QĐ-UBND
Issuing date 09/08/2017
Published time 09/08/2017
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject

Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng và đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Kế hoạch
File attach
Other legislation