Legislation code 1300/QĐ-UBND
Issuing date 08/08/2017
Published time 08/08/2017
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject

Quyết định về việc giao bổ sung kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2017

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation