QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu 1378/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/08/2017
Ngày có hiệu lực 23/08/2017
Người ký Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quyết định số 498/QĐ-UBND, ngày 31/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt đề cương và dự toán điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Đắk R’lấp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác