Legislation code 1928/QĐ-UBND
Issuing date 04/11/2016
Published time 04/11/2016
Signer Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Subject

Quyết định ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation