QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu 1733/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2017
Ngày có hiệu lực 31/10/2017
Người ký Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển thủy sản trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quy hoạch
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác