QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu 1735/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2017
Ngày có hiệu lực 31/10/2017
Người ký Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trích yếu

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển thủy sản trên địa bàn huyện Đắk Glong giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

 

Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quy hoạch
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác