Legislation code 588/KH-UBND
Issuing date 30/10/2017
Published time 30/10/2017
Signer Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở năm 2017 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Kế hoạch
File attach
Other legislation