QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu 201/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/02/2016
Ngày có hiệu lực 03/02/2016
Người ký
Trích yếu Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Nam Dong tỷ lệ 1/5.000, huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông đến năm 2030
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác