Legislation code 2417/QĐ-UBND
Issuing date 28/12/2016
Published time 28/12/2016
Signer
Subject Phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Ea T'ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation