QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu 1292/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/08/2013
Ngày có hiệu lực 14/08/2013
Người ký Lê Diễn
Trích yếu

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác