Legislation code 132/QĐ-UBND
Issuing date 28/01/2015
Published time 28/01/2015
Signer Lê Diễn
Subject

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn huyện Đức Xuyên và Quy hoạch phân khu Khu trung tâm hành chính huyện Đức Xuyên tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation