Legislation code 630/QĐ-UBND
Issuing date 28/05/2012
Published time 28/05/2012
Signer Lê Diễn
Subject

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation