QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu 2084/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/12/2013
Ngày có hiệu lực 05/12/2013
Người ký Nguyễn Bốn
Trích yếu

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025

Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác