Legislation code 131/QĐ-UBND
Issuing date 25/01/2018
Published time 25/01/2018
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation