Legislation code 1355/QĐ-CTUBND
Issuing date 01/11/2016
Published time 01/11/2016
Signer Trần Phương
Subject

Quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng trung tâm thị trấn Đắk Song, huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation