QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Số/Kí hiệu 1151/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/08/2014
Ngày có hiệu lực 05/08/2014
Người ký PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Lệ
Trích yếu

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch Khu du lịch sinh thái Văn hóa Tà Đùng

Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
Văn bản khác